Wat is Vrije Volkshuisvesting?

De doelgroep van Vrije Volkshuisvesting zijn jongeren en starters die niet door corporaties of de vrije markt aan een woning kunnen komen en die zelf actief willen zijn in het ontwikkelen, het beheer van hun woning en hun woonomgeving.

Jongeren en starters zijn onmisbaar in de gemeenschap omdat het een sociaal, cultureel en economisch actieve groep is die bijdraagt aan levendige, sociale wijken en het economisch draagvlak van een gemeente.

Wat willen we bereiken als groep:

Het doel van Vrije Volkshuisvesting is om samen met de woningzoekenden betaalbare woningen te realiseren voor jongeren en starters op een door hen gewenste locatie in Nuenen. Deze woningen willen we ook beschikbaar houden voor de doelgroep. 

Uit de enquête die door de doelgroep ingevuld is, is gebleken dat zij:

 • voornamelijk op zoek zijn naar een koopwoning (51%) maar ook willen huren (24%)
 • voor 1 persoon (41%) of 2 personen (44%) een woning zoeken
 • binnen nu en 2 jaar een woning willen betrekken (76%)
 • nu geen woning kunnen vinden in verband met de hoge prijzen van koopwoningen (70%), het te kleine aanbod van betaalbare koopwoningen (75%) en de te lange wachtlijsten voor huurwoningen (48%)
 • een rijtjeswoning of twee-onder-een kap woning zoeken (70%)
 • een lage maandlast wensen tot 900 euro (74%)
 • graag in een groene omgeving in het dorp wonen (43%)
 • een duurzame en energiezuinige woning wensen (44%)

Wat hebben we daar tot nu toe voor gedaan:

Tot nu toe hebben wij de voorbereidingen getroffen om de groep te kunnen laten beginnen. Er zijn enquêtes gedaan om de omvang van het probleem te onderzoeken en te kijken wat het is waar jongeren en starters naar op zoek zijn. Een website en social media pagina’s zijn opgezet, publiciteit is opgezocht om goodwill te creëren bij Nuenenaren en de gemeente. Er zijn gesprekken geweest met de wethouder, gemeenteraadsleden en de Dorpsraad Gerwen om informatie in te winnen, te peilen hoe men tegenover dit initiatief staat en in hoeverre we op medewerking kunnen rekenen. 

Hoe kunnen we dit bereiken:

 • Door zoveel mogelijk zelf te doen. Dat scheelt in de kosten voor het ontwikkelen en beheren van de woningen.
 • Door gezamenlijk in te kopen krijgen we voordeel op het kopen van woningen, financiering, energie en verzekeringen.
 • Door duurzaam en conceptueel/industrieel te bouwen komen we tot lage bouw- en energiekosten. Dit maakt ook een zeer snel ontwikkel- en bouwproces mogelijk.
 • Door het beschikbaar krijgen van bouwlocaties tegen een maatschappelijke prijs.

Verschillende onderdelen zullen onderzocht en uitgewerkt worden door de groep. Denk hierbij aan financiering, bouwen, opzetten van de vereniging en de gewenste locatie(s). 

Wat is ervoor nodig om dit te bereiken:

Als initiatiefnemers van Vrije Volkshuisvesting zoeken wij de groep woningzoekenden bij elkaar welke vervolgens gaat meedenken en werken om het project te realiseren. Denk hierbij aan een haalbaarheidsonderzoek, opzetten van de coöperatie, het ontwikkelen van het woonproject, aanvragen van vergunningen, het aankopen van de woningen en het contact met de gemeente. 

Wat levert het jou als deelnemer op:

Op dit punt in de race zijn wij zeker positief ingesteld over de mogelijkheden die Nuenen biedt. We verwachten dan ook dat we als groep woningen kunnen bouwen naar wens van de doelgroep, voor een voor hen betaalbare prijs. Daarbij is het een erg leerzaam proces waarbij je meer te weten komt over het financieren van een woning en het op zoek gaan naar een locatie, hoe een dergelijk bouwproject kan worden opgezet en hoe een woning coöperatie werkt. 

Wat wordt er verwacht van jou als deelnemer:

Enthousiasme, nieuwsgierigheid en meedenken! Kennis van zaken is niet nodig, dat verkrijgen we via externe deskundigen en contacten. Tijd en moeite zal er zeker ingestopt moeten worden maar dit is vergelijkbaar met de tijd en moeite die je ook kwijt bent aan het zoeken naar een woning via de ‘normale’ weg.