Missie en visie

Vrije Volkshuisvesting is een burgerinitiatief dat werkt aan een blijvende oplossing voor het woningtekort.Hierbij richten we ons specifiek op twee doelgroepen. Jongeren, die ondanks een goede opleiding en een gemiddeld inkomen niet onder dak komen, en senioren, die willen verhuizen naar een kleinere woning met zorgmogelijkheden.

Tot nu toe zijn zowel de sociale volkshuisvesting als de vrije markt er niet voldoende in geslaagd om deze groepen een passende woning te bieden. Wij werken daarom aan een derde weg: Vrije Volkshuisvesting (VV). Ons uitgangspunt is dat woningzoekenden zelf voor hun woning zorgen, zoals op de vrije markt. Tegelijkertijd delen we de visie van de sociale volkshuisvesting dat woningen geen handelswaar zijn.

Vrije Volkshuisvesting hanteert de volgende waarden als uitgangspunten voor ons werk:

  • Woningzoekenden zitten bij ons zelf aan het stuur. Wij bepalen hoe we willen wonen en hoe onze woongemeenschap eruit komt te zien.
  • Wij zien wonen als een voorwaarde voor een gelukkig leven, niet als handelswaar of een middel tot vermogensvorming.
  • Wij willen dat onze woningen betaalbaar zijn en 30 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep. 
  • Wij zetten ons actief in voor het maatschappelijk leven, als tegenprestatie voor (financiële) steun van de gemeente.
  • Wij willen milieuvriendelijke en energieneutrale woningen die helpen om aan de duurzaamheidsdoelen van 2050 te voldoen. 
  • Wij streven voortduren naar innovaties om woningzoekenden sneller en eenvoudiger aan betere, betaalbaardere woningen te helpen.

Iedere woningzoekende kan zich eenvoudig bij ons inschrijven. Wij bundelen de vraag van woningzoekenden in coöperaties die met elkaar woningen gaan ontwikkelen en beheren. Hierbij bepaalt iedere groep zelf of en in welke mate zij collectief willen wonen en zich willen inzetten voor de omgeving. Wij zorgen voor de medewerking van de gemeentes en stimuleren de groepen om systeemwoningen te kopen. Deze woningen zijn goed, betaalbaar en duurzaam, en het ontwikkelproces is snel en eenvoudig.

Wil je meedoen? Schrijf je in!